Karangan Ekspositori Saya   Leave a comment

Pada pendapat anda, mana satu Khalifah yang telah berjaya dalam pemerintahannya. Beri contoh-contoh yang bernas.

Abu Bakar as-Siddiq dilantik menjadi Khalifah Islam yang pertama selepas wafatnya Nabi Muhammad s.a.w. pada 632H. Nama sebenar beliau adalah Abdul Kaabah bin Usman. Beliau digelar Abu Bakar yang bermaksad “ayah unta muda” kerana pada masa mudanya, beliau suka memelihara anak-anak unta. Mendapat gelaran as-Siddiq iaitu yang membenarkan kerana beliau sentiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w.. Beliau berbudi tinggi dan bersifat terpuji dan merupakan antara sehabat rapat Rasulullah s.a.w yang pertama masuk Islam.

Semasa berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad s.a.w telah memilih Abu Bakar as-Siddiq menjadi teman dalam perjalanannya. Ketika Nabi Muhammad s.a.w sakit, baginda melantik Abu Bakar as-Siddiq menjadi imam. Desebabkan itu, selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w, Abu Bakar as-Siddiq dilantik menjadi khalifah.

Walaupun memerintah selama dua tahun, tiga bulan, sepuluh hari sahaja, namun beliau sudah berjaya menundukkan mereka daripada golongan al-Riddah yang terbahagi kepada tiga bahagian iaitu yang murtad, enggan membayar zakat dan yang mengaku menjadi nabi. Selepas berjaya mengatasi masalah dalaman, beliau menumpukan perhatian kepada kerajaan Rom dan Parsi yang sekian lama mengancam umat Islam.

Jasa Khalifah Abu Bakar as-Siddiq yang paling besai ialah mengumpulkan semula ayat-ayat Al-Quran. Ianya berlaka selepas ramai yang menghafalkan ayat-ayat suci al-Quran itu terbunuh dalam peperangan. Kerana bimbang umat Islam kehilangan ayat-ayat suci itu, maka Khalifah Abu Bakar as-Siddiq menyuruh Umar al-Khattab dan sahabat-sahabatnya mengumpulkan semula ayat-ayat al-Quran. Itulah kitab suci al-Quran yang dikenal hingga ke hari ini.

Setelah sakit selama dua minggu, Khalifah Abu Bakar as-Siddiq meninggal dunia pada hari Selasa, 22 Jamadil Akhir 13H pada umur 61 tahun. Beliau menjalankan tugasnya sebagai khalifah dan kewafatannya merupakan suatu kehilangan besar kepada umat Islam seluruhnya. Dalam tempoh pemerintahan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, beliau berjaya menyelamatkan umat Islam daripada perpecahan dan memelihara mereka daripada ancaman musuh-musuh Islam. Tempoh pemerintahan beliau merupakan yang paling singkat dibandingkan dengan tempoh pemerintahan Khulafa’ al-Rashyidin yang lain. Namun ia adalah tempoh yang paling kritikal dan terpenting dalam menentukan hala tuju Islam pada masa hadapan.

Sebelum meninggla dunia, beliau sempat meninggalkan wasiat dengan melantik Umar al-Khattab sebagai penggantinya. Dengan ini dapat mengelakkan berlakunya perebutan kuasa selepas kematiannya.

Umar al-Khattab atau nama penuhnya Umar bin al-Khattab bin Naufal hingga sampai kepada Ka’ab bin Luay al-Quraisy al-Udawi walaupun pada mulanya adalah antara yang orang Quraisy yang paling keras menentang Islam serta memusuhi Rasulullah s.a.w, namun setalah menerima hidayah ketika berusia 35 tahun, beliau terus memeluk Islam. Ini berlaku selepas beliau mendengar bacaan al-Quran daripada adiknya Fatimah al-Khattab dan menyatakan “Alangkah indah dan mulianya bunyi lembaran ini”. Hatinya yang keras itu digunakannya sebagai membela Rasulullah s.a.w dan Isalm. Sifat berani dan kegagahannya digunakannya bagi menentang mereka yang memusuhi baginda sehingga mendapat gelaran al-Faruq yang bermaksud orang yang berani menyatakan kebenaran.

Khalifah Umar al-Khattab meneruskan usaha yang dilantikkan Abu Bakar as-Siddiq bagi membebaskan umat Islam daripada ancaman kuasa Rom dan Parsi. Beliau berjaya membebaskan semenanjung tanah Arab daripada kekuasaan Rom dan Parsi, Syria, Jordan. Iraq dan mesir pula berjaya ditaklukinya. Kemuncak kejayaannya ialah apabila beliau berjaya menakluki Jerusalam atau lebih dikenali sebagai Baitul Maqdis daripada kekuasaan Rom.

Beliau memerintah selama sepuluh tahun, enam bulan, empat hari. Selama pemerintahannya, Khalifah Umar al-Khattab bukan sahaja menundukkan kuasa Rom dan Parsi malah berjaya membuat perbaharuaan pada pemerintahan Islam dari segi ekonomi, sosial, kehakiman, ketenteraan dan pentadbiran.

Khalifah Umar al-Khattab memperkenalkan pasukan polis bagi menjaga keselamatan dan ketenteramaan awam serta memberi bantuan kepada rakyat yang muiskin termasuk mereka yang bukan Islam. Beliau membina markas tentera serta membangunkan pelabuhan bagi menguatkan angkatan tenteranya. Beliau membina bandar-bandar baharu bagi mengembangkan budaya Islam. Beliau memajukan sistem pertanian serta menyusun ekonomi Islam. Beliau juga mengasaskan sistem pelajaran Islam.

Bukan itu sahaja tetapi beliau telah membentuk majlis syura. Ia membincangkan hal berkaitan dengan pentadbiran negara, keselamatan dan sosial. Beliau jagu memperbaharuhi undang-undang pentadbiran tanah. Dalam bidang kehakiman, beliau memperkatatkan syarat menjadi hakim dan juga menaikkan gaji para hakim demi mengelakkan kecenderungan terhadap rasuah dan penyelewengan.

Khalifah Umar al-Khattab  telah wafat disebabkan luka akibat tikaman. Peristiwa pembunuhan ini berlaku pada 26 Zulhijjah tahun 23H. Khalifah Umar al-Khattab r.a. merupakan seorang pemerintah yang cekat, tegas dan bijak. Dalam zaman pemerintahannya, beliau telah banyak melaksakan penaklukan dan pembaharuan dalam pentadbiran kerajaan Islam. Beliau juga telah berjaya memperluaskan wliayah-wilayah Islam dan membebaskan masyarakat yang ditindas oleh pemerantah Rom dan parsi pada masa itu.

Khalifah Uthman bin Affan atau nama penuhnya Uthman bin Abi al-‘As bin Umayyah bin Abd Manaf pula dilantik menjadi khalifah yang ketiga selepas kematian Umar al-Khattab. Semasa zaman Jahiliah, beliau sudah dikenali sebagai seorang pemuda yang mulia, peramah, pemalu dan bertoleransi. Sayidina Uthman memeluk Islam melalui seruan dakwah Abu Bakar bin Abu Qahafah. Beliau merupakan diantara golongan yang terawal memeluk Islam. Uthman bin Affan mendapat gelaran Dzhu al-Nurain yang bermaksud memiliki dua cahaya kerana Rasulullah s.a.w sudah mengakwinkannya dengan dua orang puterinya iaitu Ruqaiyah dan kemudian dengan Ummu Kalthum selepas Ruqaiyah meninggal dunia. Rasulullah pernah berkata, “Tiap-tiap nabi mempunyai teman, dan Uthman adalah temanku di dalam syurga.”

Uthman bin Affan memerintah selama 12 tahun.Dari tahun pertama hingga keenam, pemerintahannya penuh dengan kejayaan dan kegemilangan. Empayar Islam berkembang luas hingga ke Iran, Afghanistan, Afrika Utara, Pulau Cyprus, Pulau Rhodes, Samarqand, Libya, Algeria, Tunisia, Morocco dan beberapa kawasan di Eropa. Beliau juga membangunkan Armada Islam hingga berjaya melumpuhkan armada Rom. Antara jasa Khalifah Uthman bin Affan yang besar adalah penyusun semula al-Quran dengan sebutan loghat Arab Quraisy. Namun dari tahun ke-6 hingga ke-12 pemerintahannya, berlaku kacau-bilau hingga berakhir dengan pembunuhan.

Secara keseluruhannya, keadaan masyarakat pada enam tahun pertama pemerintahan Khalifah Uthman, sangat aman dan damai. Namun, keadaan ini telah bertukar menjadi huru-hara pada enam tahun berikutnya. Walaupun masa pemerintahannya banyak berlaku pemberontakan, namun beliau tetap berusaha mempebaiki dan mengatasinya. Keadaan ini tetap berleluasa sehingga mengakibatkan beliau dibunuh oleh pera pemberontak.

Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Abdul Manaf adalah Khalifah al-Rasyidin keempat selepas Uthman bin Affan. Beliau adalah sepupu Rasulullah s.a.w dan telah memeluk agama Islam sejak umur sepuluh tahun. Sejak kecil, beliau dididik dengan adab Islam dan sifat berani. Beliau digelar Zulfikar dan Asadullah kerana mempunyai sifat kepahlawan yang tinggi. Beliau memerintah selama empat tahun, sembilan bulan.

Beliau terkenal sebagai orang alim dan bijaksanaannya. Penghafal Quran, seorang sasterawan dan ahli pidato, seorang pahlawan perang dan megarawan. Dia seorang yang berilmu dan cinta ilmu. Beliau juga adalah pelapor ilmu tauhid, ilmu mantiq, tiqih, ilmu nahu dan penulisan bahasa Arab. Dengan ilmu beliau yang luas itu, beliau menjadi tempat rujukan bidang perundangan oleh para sahabat. Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar sentiasa mengambil pendabat Sayidina Ali dalam urusan negara kerana kelebihan ilminya. Beliau dianggap sebagai gedung ilmu kerana ketinggian ilmunya.  Hadis dari Ibnu Abbas r.a bahawa Nabi s.a.w bersabda, “Saya adalah gedung ilmu dan Ali adalah pintunya. Sesiapa yang hendak menuntut ilmu, maka masuklah melalui pintu ini.”

Beliau terkenal kerana kekuatannya seperti singa. Kata Ibnu Abbas, beliau belum pernah melihat orang yang mempunyai daya tarikan seperti Ali. Sayidina Ali dilantik menjadi khalifah yang keempat dan juga terakhir pada tahun 35H.

Di zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib, tidak banyak pembaharuan yang dilakukan olehnya kerana timbul pelbagai masalah politik yang sangat berat. Tambahan pula, beliau mewarisi kepincangan masyarakat Islam pada zaman Khalifah Uthman. Kewafatan Khalifah Uthman akibat dibunuh oleh sekumpulan pemberontak merupakan titik permulaan perpecahan umat islam kepada beberapa kelompok. Khalifah Ali mangambil alih tugas khalifah setelah itu, menghadapi pelbagai ujian berat yang menimpa beliau sepanjang pemerintahannya. Keadaan umat Islam pada ketika itu berada dalam situasi yang menujukan kepada perpecahan.

Secara keseluruhan, keadaan masyarakat pada zaman Khalifah Ali seolah-olah berasa dalam kekeliruan. Oleh itu, para ahli sejarah menyebut kisah pembunuhan Sayidina Uthman sebagai fitnah terbesar begi umat Islam yang menjadi faktor kepada wujudnya perpecahan yang lebih besar sesudah kejadian itu. Khalifah Ali telah ditakdirkan Allah untuk menjadi pemimpin umat Islam dalam situasi yang penuh dengan kekeliruan dan cobaan itu.

Pembunuhan khalifah Ali telah dirancang oleh golongan Khawarji iaitu golongan yang keterlaluan dalam penentangan terhadap Khalifah Ali. Abdul Rahman bin Muljam berjaya membunuh Khalifah Ali yang hendak pergi mengimamkan solat Subuh pada pagi itu. Beliau wafat pada tahun 40H. Sesungguhnya pembunuhan adalah suatu perkara yang diharamkan dalam Islam kecuali dengan hak.

Pemerintahan Khalifah Ali penuh dengan masalah politik yang berpanjangan. Perselisihan faham dalam negeri amat serius meupakan rentetan peristiwa pembunuhan Khalifah Uthman. Keadaan politik yang tidak stabil inilah yang menyebabkan kurangnya pembaharuan serta pembukaan negeri-negeri oleh Khalifah Ali. Bahkan, kebanyakan masa pemerintahannya dihabiskan untuk menghapuskan pemberontakan yang ditimbulkan oleh para penentangnya. Namun, para sejarawan Islam tetap menyanjung jasa dan kebijaksanaan Khalifah Ali dalam pemerintahannya. Beliau sebenarnya telah menggunakan cara pendekatan politik yang paling bijak dan sesuai dengan keadaan politik dan suasana negara Islam pada waktu itu.

Setelah mengenengahkan sumbangan setiap khalifah, saya berpendapat setiap Khalifah ini berjaya dalam pemerintahannya berdasarkan keadaan dan waktu pemerintahan mereka. Mereka ditakdirkan oleh Allah untuk memimpin umat Islam dalam masa yang susah baik senang. Mereka telah melalui ujian Allah dengan penuh kesabaran dan keyakinan pada Allah untuk menunjuk kepada mereka jalan yang betul. Mereka terpilih menjadi ahli-ahli Khulafa’ Al-Rashyidin kerana kebolehan dan ciri-ciri mereka tersendiri. Mereka adalah sahabat Nabi s.a.w yang setia dan telah menorban segala-galanya demi memperjuangkan Islam. Yang paling pasti, mereka adalah di antara sepuluh yang dijamin syurga bersama Nabi Muhammad s.a.w. Jadi pada pendapat saya, tidak satu daripada mereka yang lebih baik daripada yang satu kerana mereka pemimpin mereka tersendiri dalam cara mereka tersendiri demi cinta kepada Allah dan RasulNya dan juga demi perjuangan Islam, agama yang benar.

Fatin Nabihah

Advertisements

Posted May 13, 2011 by projekkhalifah in Uncategorized

Khulafa’ Ar-rashidin   Leave a comment

Pengenalan.

Khalifah membawa maksud pengganti, kemudian ia digunakan kepada jawatan ketua
umum dalam pentadbiran urusan dunia dan hal-ehwal agama selepas Rasulullah.
Kerana itu kedudukan dan taraf seorang khalifah dari segi kuasanya adalah sama
sahaja seperti taraf Rasulullah. Setiap orang hendaklah patuh kepada segala
perintahnya.

Ada empat orang khalifah yang memerintah negara Islam yang berpusat di Kota
Madinah selepas Rasulullah. Mereka ialah:
Khalifah Abu Bakar.
Khalifah Omar Al-Khattab.
Khalifah Osman Affan.
Khalifah Ali Abi Thalib.

Bukan semua orang layak untuk menjadi khalifah, Mengikutal-Mawardidalam
kitabnyaal-Hakam al-Sultanyyah mengariskan syarat-syarat untuk menjadi seorang
khalifah ialah :

1. Mestilah ia seorang lelaki yang merdeka dan beragama Islam.
2. Berilmu,iaitu mempunyai ilmu agama Islam yang lengkap yang membolehkannya
melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang berlaku dalam urusan kehidupan
dan juga mengenai hukum-hukum perundangan Islam.
3. Adil,iaitu seseorang itu hendaklah beristiqamah dalam akhlak Islam dan tingkah
lakunya adalah baik dan menjauhi maksiat baik dari segi hukum syarak mahu pun
dari segi akidah.
4. Berkemampuan, iaitu mesti mempunyai kemampuan untuk melaksanakan undang-
undang. Di samping itu ia juga mesti boleh dan tahu mengenai ilmu peperangan,
boleh menjadi panglima perang serta mempunyai fikiran yang cerdas,pandai
mentadbir urusan-urusan negara dan rakyat.
5. Pancainderanya serta anggota tubuh badannya tidak mempunyai kecacatan yang
boleh menggangu pemikiran dan juga tugas-tugasnya.

dipetik daripada lelaman: http://www.scribd.com/doc/19063542/khulafa-ar-rasyidin

Posted May 13, 2011 by projekkhalifah in Uncategorized

Khalifah Ali bin Abi Talib   Leave a comment

Beliau adalah salah satu kanak kanak yang pertama memeluk agama islam. Beliau adalah sepupu Nabi s.a.w. Beliau seorang yang cerdik. Beliau ingat akan semua ajaran Nabi s.a.w ~=)~

Khalifah Ali bin Abi Talib
 Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim. Dilahikan 10 tahun sebelum kerasulanNabi Muhammad S.A.W. Beliau seorang yang berrsifat berani, tegas dan menguasai pelbagaiilmu yang mendalam. Malah beliau adalah kanak-kanak yang pertama memeluk islam.Meninggal dunia pada 40 hijrah setelah memerintah selama 5 tahun. Sumbangan Khalifah Alibin Abu Talib ialah beliau dilantik menjadi khalifah oleh seluruh masyarakat Islam Madinah al-Munawarah kerana kepakarannya dalam selok-belok hukum dan banyak membantumenyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masyarakat dan undang-undang Islam. Beliausentiasa mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Khalifah Ali bin Abu Talib telahmembina markas tentera di Parsi dan di sempadan Syria. Kutipan cukai jizyah diteruskan untukmengembangkan ekonomi negara. Khalifah Ali juga menghantar surat dan mengarahkan al-Asytar supaya mengikat perjanjian dengan golongan Zimmi untuk mengenakan jizyah kepadamereka.
Rujukan
dipetik daripada lelaman:http://www.scribd.com/doc/49072363/Khalifah-Ali-bin-Abi-Talib

Saidina Ali Abi Talib (Arabعلي بن أبي طالب‎) ialah khalifah terakhir Islam daripada Khulafa al-Rasyidin. Beliau juga ialah sepupu dan menantu Nabi Muhammad s.a.w. selepas mengahwini anak perempuan Rasulullah s.a.w. iaitu Fatimah.Kehidupan awal

Saidina Ali dilahirkan di Makkah pada tahun 598. Bapa Saidina Ali, Abu Talib ialah pembesar puak Quraisy dan juga ialah bapa saudara Nabi Muhammad s.a.w.. Semasa Nabi Muhammad s.a.w. menerima wahyu daripada Allah s.w.t., Saidina Ali merupakan kanak-kanak pertama memeluk Islam.

Saidina Ali sentiasa menyokong Nabi Muhammad s.a.w. semasa kezaliman terhadap orang Muslim berlaku. Pada tahun 622 masihi, semasa peristiwa hijrah berlaku, Saidina Ali mengambil risiko dengan tidur di katil Rasulullah s.a.w. lantas berjaya mengelakkan satu percubaan membunuh baginda.

[sunting]Saidina Ali di Madinah

Semasa berlakunya Perang Badar, Saidina Ali menumpaskan seorang jaguh Quraisy iaitu Walid ibni Utba di samping askar-askar Makkah yang lain. disamping itu para sahabat Rasulullah juga memainkan peranan yang penting di sisi Nabi sebagai pejuang agama Allah. Beliau mengahwini Fatimah az-Zahra, anak Rasulullah s.a.w. Ketika itu beliau berumur 25 tahun dan Siti Fatimah berumur 18 tahun. Kerana kemiskinannya Saidina Ali menjual baju besi perangnya untuk dijadikan mahar. walaupun begitu para sahabat lain seperti Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Usman dan Saidina Abdul Rahman bin Auf berbesar hati mengeluarkan perbelanjaan majlis perkahwinan kedua pengantin itu demi memuliakan Rasulullah SAW, kekasih yang amat mereka cintai.

Sepanjang sepuluh tahun Nabi Muhammad s.a.w. mengetuai penduduk Madinah, Saidina Ali senantiasa menolong dan membantu baginda demi kemajuan umat Islam.

[sunting]Kewafatan Nabi Muhammad s.a.w.

Selepas wafatnya Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun 632 masihi, Saidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah pertama umat Islam. Adalah dikatakan bahawa Saidina Ali terus menerima Saidina Abu Bakar sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sekali gus menafikan fitnah yang dilontarkan oleh kaum Syiah. Ahli Sunah Waljamaah percaya perlantikan Saidina Abu Bakar merupakan sesuatu yang tepat sekali mengikut syariat Allah dan Rasulullah. Malah Saiyidina Ali menjadi salah seorang tentera Islam di bawah pemerintahan Saiyidina Abu Bakar untuk memerangi kaum yang murtad dan tidak mahu membayar zakat. Golongan Syiah pula percaya memandangkan Saidina Ali merupakan menantu dan sepupu kepada Rasulullah s.a.w. maka beliaulah yang seharusnya dilantik menjadi khalifah.

[sunting]Menjadi khalifah ke-4

Pada tahun 656 masihi, khalifah ketiga Islam iaitu Saidina Uthman bin Affan wafat kerana dibunuh oleh puak pemberontak di dalam rumahnya sendiri. Pemberontakan mereka atas sebab tidak puas hati dengan Saidina Uthman yang dikatakan mengamalkan nepotisme dan menggunakan harta baitul mal untuk keluarganya. Atas keputusan ahli Syura mencadangkan Saidina Ali supaya menjadi khalifah tetapi Saidina Ali menolak. Tetapi selepas didesak, beliau akhirnya menerima untuk menjadi khalifah.

[sunting]Pentadbiran Saidina Ali

Perkara pertama beliau lakukan selepas dilantik menjadi khalifah ialah mencari pembunuh saidina Uthman mengikut saluran undang-undang Islam. dengan menghapuskan pemberontakan yang hendak dibuat oleh golongan Rafidhah yang menghasut para sahabat. Isteri Rasulullah iaitu Ummul Mukminin Saidatina Aisyah, dan dua orang sahabat Nabi iaitu Talhah ibn Ubaidillah dan Zubair ibn Awwamtelah terlibat sama. Pemberontakan itu berjaya ditumpaskan oleh Saidina Ali dalam Perang Jamal (juga dikenali sebagai Perang Unta). Dalam peperangan ini, Talhah dan Zubair terkorban akibat dibunuh oleh golongan Rafidhah yang mengaku sebagai pengikut Saidina Ali. Manakala Saidatina Aisyah dikembalikan ke Madinah oleh Saidina Ali. Beliau menjalankan satu misi dengan mengarahkan 100 orang wanita menyamar lelaki dan menutup muka, lalu menarik unta Ummul Mukminin Aisyah kembali ke Madinah.

Namun ada juga yang mengatakan: Keluarnya Aisyah bersama Thalhah dan Az Zubair bin Al Awwam ke Bashrah dalam rangka mempersatukan kekuatan mereka bersama Ali bin Abi Thalib untuk menegakkan hukum qishash terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Hanya saja Ali bin Abi Thalib meminta penundaan untuk menunaikan permintaan qishash tersebut. Ini semua mereka lakukan berdasarkan ijtihad walaupun Ali bin Abi Thalib lebih mendekati kebenaran daripada mereka. (Daf’ul Kadzib 216-217)

Selepas itu, Saidina Ali melantik gabenor-gabenor baru bagi menggantikan pentadbir-pentadbir yang dilantik oleh Saidina Uthman. Saidina Ali memindahkan pusat pentadbiran Islam daripada Madinahke KufahIraq. Kota DamsyikSyria pula ditadbir oleh Muawiyah, Gabebor Syria dan saudara Saidina Uthman. Muawiyah telah dilantik sebagai Gabenor pada masa pemerintahan Saidina Umar lagi.

Muawiyah, yang menyimpan cita-cita politik yang besar, berpendapat bahawa siasatan berkenaan dengan pembunuhan Saidina Uthman adalah merupakan keutamaan bagi negara ketika itu dan beliau ingin mengetahui siapakah pembunuh Saidina Uthman dan pembunuh tersebut mestilah dihukum qisas. Bagi Saidina Ali, beliau berpendapat keadaan dalam negara hendaklah diamankan terlebih dahulu dengan seluruh penduduk berbaiah kepadanya sebelum beliau menyiasat kes pembunuhan Saidina Uthman. Muawiyah kemudiannnya menyatakan rasa kesal dengan kelambatan Saidina Ali menyiasat kematian Saidina Uthman, lalu melancarkan serangan ke atas Saidina Ali. Akhirnya terjadilah Perang Siffin di antara Muawiyah dan Saidina Ali. Di dalam peperangan ini antara para sahabat yang terlibat adalah Amru Al-AshAmmar ibn YasirAbdullah ibn Amru Al AshAbdullah ibn Abbas.

Ada di antara para sahabat bersikap berkecuali di dalam hal ini. Antaranya adalah Abdullah ibn UmarMuhammad ibn MaslamahSa’ad ibn Abi WaqqasUsamah ibn Zaid.

dipetik daripada lelaman:http://ms.wikipedia.org/wiki/Ali_bin_Abi_Talib

Posted May 13, 2011 by projekkhalifah in Uncategorized

Khalifah Umar Al-Khattab   Leave a comment

Pada pendapat saya, beliau adalah Khalifah yang paling saya hormati kerana telah sabar apabila melalui cobaan fitnah yang tebesar dalam sejarah Islam. Beliau lemah-lembut dan adalah salah satu Khulafa’ Ar-rashidin. ~=)~

KHALIFAH UTHMAN B. AFFAN DAN FITNAH AL-QUBRA

Latar Belakang :

– Nama: ‘Uthman b. ‘Affan.
– Gelaran: Abu ‘Amr, Abu ‘Abd Allah Abu Layla.
– Suku: Quraysh Makkah.
– Puak: Umayyah b. ‘Abd Shams.
– Datuk: Abu al-‘As b. Umayyah, bangsawan Quraysh.
– Menerima Islam daripada Abu Bakr al-Siddiq (r.a.).
– Berhijrah dua kali ke Habashah dan juga ke Yathrib (Madinah).

Perlantikan Uthman

Sebelum kewafatan ‘Umar (r.a.), beliau tidak menetapkan penggantinya. Beliau menyerahkan isu perlantikan Khalifah kepada Majlis Shura (MS). MS terdiri daripada 6orang Sahabat Kanan yang dijamin masuk syurga, iaitu:

1. ‘Uthman b. ‘Affan (r.a.)
2. ‘Ali b. Abi Talib (r.a.)
3. Talhah b. ‘Ubayd Allah (r.a.) ~ TU
4. al-Zubayr b. al-‘Awwam (r.a.) ~ ZA
5. ‘Abd al-Rahman b. ‘Awf (r.a.) ~ ARA
6. Sa’d b. Abi Waqqas (r.a.) ~ SAW
7. ‘Abd Allah b. Umar (r.a.)

Umar mencadang MS agar memilih seorang daripada mereka sebagai Khhalifah dan keputusan mesti mencapai dalam masa 3 hari selepas tarikh kewafatan beliau. Selepas kewafatan Umar r.a proses pemilihan Khalifah diketuai oleh Abd Rahman B. Auf. Maka pemilihan telah dibuat dan didapati Uthman dan Ali menerima undian majoriti. Uthman b. Affan lebih bersedia berbanding dengan Ali B. Abi Talib untuk menyambung polisi pemerintahan sebelum ini. Seterusnya Uthman B. Affan dilantik sebagai Khalifah yang ke-3 pada Zulhijjah (23H) dan perlantikan beliau turut menerima persetujuan Ali r.a.

FITNAH TERHADAP UTHMAN R.A

1. ‘Uthman mengabaikan hudud. 

Isu ini tercetus setelah ‘Ubayd Allah membunuh tiga orang yang terlibat dengan pembunuhan ‘Umar; lelaki Nasrani, Jufaynah & Harmuzan. ‘Uthman jatuhkan qisas terhadap ‘Ubayd Allah tapi waris memaafkan si pembunuh tersebut. Malah turut dilaksanakan peruntukan membayar diyat. Sumber dari al-Tabari dan Ibn al-‘Arabi.

2. ‘Uthman tidak menyertai Perang Uhud, Badr dan Bay’at al-Ridwan. 

Kata Ibn ‘Umar (riwayat al-Bukhari):
“Adapun ia telah lari pada hari perang Uhud, Allah telah maaf dan ampunkannya, adapun ia hilang pada hari perang Badr, kerana ia sedang menjaga puteri Nabi (isternya), iaitu Ruqayyah. Ketiadaan beliau dalam Bay’t al-Ridwan kerana beliau telah bertolak ke Makkah lebih awal”.

3. ‘Uthman bersikap cuai hingga cincin Nabi hilang.

– Cincin cop mohor Nabi yang diwarisi semenjak Abu Bakar dan ‘Umar.
– Cincin ini hilang ketika ‘Uthman turut serta dalam proses menggali perigi sebagai sember air Madinah.
– Cincing hilang dengan sahaja tidak menunjukkan beliau cuai.
– Jika cuai, Nabi tidak akan serah dua anaknya menjadi isteri ‘Uthman.

Dipetik daripada lelaman: http://sejarahtamadunislam.blogspot.com/2009/12/khalifah-uthman-b-affan.html

Uthman Affan Pengumpul al-Quran


Saidina Uthman berasal daripada keluarga Umaiyah yang lahir pada tahun 574 dan dilantik menjadi khalifah pada tahun 644 selepas Saidina Umar al-Khattab meninggal dunia.

Ketika itu beliau berusia 70 tahun dan memerintah empayar Islam selama 12 tahun. Beliau meninggal dunia ketika berusia 82 tahun akibat dibunuh.

Pada suatu ketika beliau menjadi kebanggaan suku kaumnya, malah sangat disanjungi, lebih-lebih lagi keluarganya berharta, namun selepas memeluk Islam beliau dicemuh ahli kaumnya yang tidak bersetuju dengan tindakannya.

Tetapi beliau seorang yang berani dan tidak berputus asa, malah selepas mendapat hidayah beliau tidak teragak-agak untuk berada di samping Rasulullah dan perjuangannya, walaupun ramai yang menentang.

Saidina Uthman adalah antara yang terawal memeluk Islam selepas Abu Bakar as-Sidiq dan tergolong sepuluh sahabat yang dijamin masuk syurga.

Beliau mendapat gelaran Zin Nurain yang bererti memiliki dua cahaya kerana Rasulullah s.a.w mengahwinkannya dengan dua puterinya iaitu Ruqayah dan kemudian dengan Ummu Kalthum selepas Rauqayah meninggal.

Sepanjang pemerintahannya dari tahun pertama hingga keenam, banyak kejayaan diraih. Empayar Islam berkembang hingga ke Iran, Afghanistan, Afrika Utara, Pulau Cyprus, Pulau Rhodes, Samarqand, Libya, Algeria, Tunia, Maghribi dan Eropah.

Antara jasa khalifah Uthman yang besar ialah penyusunan semula al-Quran dengan sebutan lahjah Arab Quraisy. Al-Quran inilah yang digunakan hingga ke hari ini yang dikenali sebagai Mashaf Uthmani.

dipetik daripada lelaman:http://halaqah.net/v10/index.php?topic=7484.0

Secara khusus latar diri dan biodata khalifah Uthman bin Affan r.a. adalah seperti yang berikut:

1. Orang pertama yang berhijrah ke negeri Habsyah (Eritheria) di atas arahan Rasulullah s.a.w. Iaitu bersama isterinya Ruqayyah bt. Rasulullah s.a.w.[2]

Daripada Anas r.a. berkata: “Orang yang pertama dari kalangan muslimin berhijrah ke Habsyah bersama ahli keluarganya ialah Uthman bin Affan. Maka Nabi s.a.wbersabda: Kedua-duanya ditemani oleh Allah. Sesungguhnya Uthman bin Affan itu ialah orang yang paling pertama berhijrah ke jalan Allah bersama dengan keluarganya selepas Nabi Allah Lut berbuat demikian. 

2. Tokoh yang terlalu banyak menyumbangkan harta miliknya ke jalan Allah, contoh yang paling terkenal, ialah dalam penyediaan tentera Jihad Usrah.[3]

“Berkata Adurrahman bin Habbab: Aku telah menyaksikan bagaimana Rasulullah s.a.w. memberangsangkan bagi persiapan untuk tentera yang menghadapi kepayahan. Maka Uthman bin Affan dapat tahu hal itu, lalu berkata: Ya Rasulullah! Untuk itu hamba sumbangkan 100 ekor unta yang semata-mata ke jalan Allah. Selepas itu pula Nabi s.a.wmengiklankan keperluan untuk kegunaan para tentera sendiri. Maka Uthman r.a. berkata: Ya Rasulullah! Hamba sumbangkan lagi 300 ekor unta yang lengkap dengan kelengkapan seperlunya, semata-mata ke jalan Allah. Kata Abdurrahman, aku lihat Rasulullah s.a.w.turun dari atas mimbar, lalu berkata: Tidak ada apa-apa tindakan Uthman yang boleh menjejaskannya selepas ini semua! Tidak ada apa-apa tindakan Uthman yang boleh menjejaskannya selepas ini semua!. [4]

Begitu juga dalam Hadith al-Tirmizi: [5]

“Daripada Ab. Rahman bin Samurah, berkata: Uthman telah datang bertemu Nabi s.a.w. membawa seribu dinar ketika menyediakan keperluan zaman susah tentera. Maka lalu dilonggokkan di hadapannya, maka Nabi s.a.w. lalu membelek-belekkannya sambil bersabda: Apa-apa yang Uthman lakukan selepas hari ini, tidak akan menjejaskannya (dua kali).

3. Uthman bin Affan r.a. membeli sebuah perigi dengan wangnya sendiri dan diwakaf untuk kegunaan seluruh Muslimin di Madinah, sedangkan di Madinah waktu itu sukar mendapat sumber air. Keterangannya melalui Hadith riwayat al-Tabarani dan Ibnu Asakir:[6]

Daripada Basyir al-Aslami, berkata: Bila kaum Muhajirin tiba di Madinah, mereka mengalami amat sukar mendapat air. Dan hanya terdapat sebuah perigi milik seorang lelaki daripada Bani Ghifar, perigi itu dikenali dengan perigi Romah. la menjual aimya setimba dengan harta satu mud (kadar wang yang digunakan zaman itu). Lalu Nabi s.a.wmenawarkan untuk membelinya dengan

janji sebuah perigi di dalam syurga kelak. Jawabnya Ya Rasulullah! Tidak ada lagi perigi yang lain milikku dan anak-anakku. Dan aku tidak dapat menerima tawaran itu. Berita itu sampai ke pengetahuan Uthman r.a., lalu segera membelinya dengan harga 35 000 dirham (satu harga yang tidak ada siapa yang mampu membelinya). Kemudian dia datang menghadap Nabi s.a.w. lalu

bertanya: Ya, RasuluIlah! Adakah tuan masih menawarkan untuk saya seperti tuan tawarkan kepada empunya perigi itu untuk mendapatkan sebuah perigi di syurga kalau saya dapat membelinya? Jawab Nabi s.a.w.: Ya! lalu kata saya Uthman r.a. sebenarnya, saya telah pun membelinya dan mewakafkan untuk kegunaan semua Muslimin.

4. Keberanian dan kesanggupan Uthman bin Affan r.a. menempuh maut sematamata kerana arahan RasululIah s.a.w. sebagai wakilnya kepada pihak Musyrikin Quraisy di Makkah iaitu dalam peristiwa Hudaibiyah pada tahun 6H. Pada mulanya Nabi s.a.w. cuba melantik Umar bin al-Khattab r.a., yang terkenal keberaniannya, tetapi di sini ternyata Umar kurang berani. Katanya:[7]

“Wahai Rasulullah! Hamba bimbang keselamatan diri hamba dari Quraisy itu. Kerana di Makkah tidak ada seorang pun keturunan Bani Adi yang boleh melindungi hamba. Sedangkan kaum Quraisy itu benar-benar mengetahui permusuhan hamba dan kekasaran hamba terhadap mereka dulu. Tetapi hamba boleh tunjukkan seorang lelaki yang lebih berkemampuan daripada hamba, iaitu Uthman bin Affan. 

Selain sumbangan-sumbangan yang terlalu besar kepada kejayaan Islam, maka dalam keadaan-keadaan tertentu pula nampak Saiyidina Uthman r.a. lebih berani dan lebih bertawakal daripada orang lain. Satu kelebihan yang sukar ditandingi.

5. Uthman bin Affan r.a. satu-satunya manusia yang mendapat penghormatan daripada Allah dan Rasul-Nya. Ini kerana tidak berlaku di dalam dunia ini seorang manusia dapat mengahwini dua orang puteri Nabi, lebih-Iebih lagi puteri kepada Rasul terakhir (Khatam al-Nabiyin). Sebab itu ia digelar, Zu al-Nurain (yang memiliki dua cahaya, yakni dua puteri Nabi) , penjelasan ini terdapat dalam Hadith riwayat al-Baihaqi:[8]

Daripada Abdullah bin Umar bin Aban al-Ju’fi, berkata: Bapa saudaraku Hussain al-Ju’fi bertanya kepadaku: Tahukah kamu, mengapakah Uthman itu digelar pemilik dua cahaya? Kataku: Tidak, lalu katanya: Sejak Allah jadikan Adam hinggalah ke hari kiamat tidak pernah ada orang yang mengumpul (mengahwini) dua orang puteri Nabi, selain Uthman. Maka sebab itu digelar Zu al-Nurain (pemilik dua cahaya). Mula-mula Uthman r.a. mengahwini Ruqayyah bt. Rasul s.a.w. yang meninggal dunia pada malam peperangan Badar, kemudian Rasulullah s.a.wkahwinkannya pula dengan adiknya Ummu Kalthom.

Rasulullah s.a.w. mengahwinkan puterinya dengan Saiyidina Uthman r.a. bukanlah seperti bapa-bapa biasa yang mengahwinkan anak-anak perempuan mereka dengan seseorang lelaki dengan pilihan dan sebab-sebab tertentu yang dimaklumi umum, berbanding Rasulullah s.a.w. ketika engahwinkan  puterinya dengan Uthman adalah arahan wahyu Allah s.a.w. Kenyataan ini berdasarkan al-Tabarani daripada Hadith Ibn Abbas r.a. daripada Nabi s.a.w.[9]

Nabi s.a.w. bersabda sesungguhnya Allah s.w.ttelah mewahyukan kepadaku supaya aku kahwinkan anakandaku dengan Uthman.

Begitu juga Hadith:[10]

Daripada lbn Abbas r.a., berkata aku dengar Rasulullah s.a.wbersabda: Aku tidak kahwinkan Uthman dengan Ummi Kalthom, melainkan dengan sebab arahan wahyu dari langit.

Bukan hanya sekadar itu sahaja, bahkan Rasulullah s.a.w. pernah membayangkan penghargaannya lebih daripada itu, sebagaimana Hadith al-Tabarani:[11]

Daripada Ismah bin Malik, telah berkata: Apabila anakanda Rasulullah s.a.w. yang di bawah milik Uthman itu meninggal dunia, Rasulullah s.a.wbersabda pula: Kahwinkanlah Uthman, kalaulah aku masih mempunyai puteri yang ketiga, nescaya aku kahwinkannya dengan Uthman, kerana aku tidak kahwinkannya dulu, melainkan dengan sebab wahyu daripada Allah.

Aspirasi daripada Hadith-Hadith yang lalu menunjukkan tentang keistimewaan Saiyidina Uthman r.a. itu hingga Allah s.w.t. sendiri mewahyukan kepada Nabi-Nya dalam perkara ini, sudah tentu ada sesuatu rahsia besar yang tidak mampu diketahui oleh manusia. Andainya Uthman r.a. itu seorang yang berperangai buruk atau ada salah pada pendirian dan tingkah lakunya, sama ada yang menyentuh diri sendiri maupun masyarakat dan negara, maka sudah tentu Allah s.w.t. tidak akan menerimanya sebagai menantu kepada Nabi besar. Dari segi yang lain menunjukkan bahawa Nabi s.a.w. begitu akur dengan wahyu Allah, sehinggakan soal perkahwinan anak pun, baginda tidak cuba membincangkan arahan wahyu itu.

6. Dalam zaman pemerintahan khalifah Abu Bakar al-Siddiq r.a. berlaku kemelesetan di bumi Hijaz akibat kemarau panjang. Tanaman gandum dan buah-buahan rosak dan kering. Khalifah cemas sekali, lalu Saiyidina Uthman r.a. menghadiahkan bahan-bahan makanan dan minuman dari satu kafilah besar milik peribadinya yang baru tiba dari wilayah Syam. Kafilah itu dianggarkan terdiri daripada 1000 ekor unta yang penuh muatan, semuanya dihadiahkan percuma kepada kaum Muslimin.[12]

7. Uthman r.a. merupakan seorang sahabat yang dijamin untuk menghuni Syurga Allah oleh Rasulullah s.a.w. Ini berdasarkan Hadith:[13]

Setiap Nabi itu ada teman karibnya, teman karibku di dalam syurga kelak ialah Uthman.

Begitu juga pengakuan daripada Rasulullah s.a.w. yang di catatkan oleh Ibn Abd. al-Bar:[14]

Bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda “Aku telah memohon kepada Tuhanku Yang Maha Agung supaya tidak memasukkan ke dalam neraka sesiapa sahaja yang pernah bermenantukan Aku atau Aku menjadi menantunya.”

8. Uthman bin Affan r.a. berperibadi terlalu mulia, baik dalaman mahupun luaran, sehinggakan para malaikat sendiri pun segan dan malu kepadanya. Perkara ini  dijelas oleh Muslim dalam Hadithnya yang diriwayatkan daripada Aisyah r.a. Bahawa sedang Rasulullah s.a.w. duduk berbaring-baring di katilku, badannya diselimut dengan kain panjangku (dengan terbuka di sana sini). Kemudian datang Abu Bakar dan kemudian datang Umar r.a. memohon izin untuk berbincang sesuatu. Baginda s.a.w. berkeadaan begitu hingga mereka meminta diri untuk pulang. Kemudian Uthman r.a. pula datang, kali ini Rasulullah s.a.w. terus bangun membetulkan kedudukan dan pakaiannya baik-baik. Apabila selesai perbincangan dan Uthman r.a. pulang. Aku bertanya: Ya Rasulullah, mengapa saya lihat kamu tidak cemas atau terburu-buru ketika menerima kedatangan Abu Bakar dan Umar r.a., tidak seperti kedatangan Uthman r.a. ? Lantas jawab Rasulullah s.a.w.:[15]

Apakah tidak wajar aku segan dan malu kepada seseorang yang malaikat sendiri pun segan dar malu kepadanya !

9. Uthman bin Affan r.a. dipilih sebagai salah seorang penulis wahyu pada zaman pemerintahan Rasulullah s.a.w., digandingkan dengan Ali bin Abi Talib r.a.[16] Ketika Abu Bakar al-Siddiq r.a. menjadi khalifah, Saiyidina Uthman r.a. terus dilantik menjadi setiausaha negara.[17] Sebenarnya, masih banyak lagi kelebihan-kelebihan Saiyidina Uthman yang melambangkan satu nilai ketokohan dan ketinggian iman seorang sahabat besar kepada Rasulullah s.a.w., sehingga Nabi s.a.w. sendiri mengakuinya sebagai personaliti yang terbaik, dan bakal menjadi penghuni syurga Allah s.w.t. seperti Abu Bakar, Umar, Ali dan juga yang lain-lain.

Biodata atau latar diri begini perlu diberi perhatian secukupnya terlebih dahulu, sebelum orangorang mutakhir seperti kita ini membuat sesuatu penilaian ke atas pendirian, sikap dan tindakan mana-mana sahabat besar Rasulullah s.a.w. itu. Ini kerana, dengan cara itu sahaja kita terselamat daripada perangkap yang sentiasa dipasang oleh musuh-musuh Islam di sepanjang jalan. Sekiranya kita terperangkap, maka dengan sendirinya kita sudah bertukar menjadi alat musuh untuk memusnahkan Islam. Pada hal kita sepatutnya menjadi pembela Islam, bukan penghancur. Atas sikap dan kesedaran inilah, elok dinilai dan diteliti kembali isu-isu kontroversi yang ditimbulkan dengan begitu hebat pada zaman pemerintahan khalifah Uthman r.a. yang berkesudahan dengan mengorbankan nyawa khalifah sendiri.

dipetik daripada lelaman:http://masjidassyakirin.wordpress.com/2010/05/08/biodata-khalifah-uthman-bin-affan-r-a/

Posted May 13, 2011 by projekkhalifah in Uncategorized

Khalifah Umar Al-Khattab   Leave a comment

Khalifah Umar Al-Khattab adalah salah satu Khulaf’ ar-rashidin. Beliau adalah seorang pahlawan yang handal dna seorang yang bengis. Beliau salah daripada sepuluh yang dijamin syurga. ~=)~

Tahun 13 sampai 23 Hijriah.

Tahun 634 sampai 644 Masehi.

‘al-Faruq’ Umar bin Khattab

Umar bin Khattab adalah pahlawan Quraisy dan salah seorang dari pemimpinnya yang terkemuka. Dia masuk islam pada tahun 6 dari kenabian dan dengan masuknya dalam Islam, maka bertambahlah kekuatan Islam. Hal ini tidak mengherankan apabila ia terkenal sebagai sang pemberani dan pahlawn dalam memperjuangkan kebenaran, sehingga masuknya ke dalam agama Islam, tidak disembunyi-sembunyikan, karena dia percaya bahwa tidak seorangpun diantara orang Quraisy yang berani menentangnya.

Umar bin Khattab sangat teguh dan keras dalam membedakan yang benar dan yang batil, maka ia digelari dengan ‘al-Faruq’ yang berarti ‘Sang Pembeda’.

Zaman Umar bin Khattab diwarnai dengan peperangan pembebasan negeri-negeri, perkembangan daulat Islam, serta penerapan peraturan-peraturan dalam suatu pemerintahan.

NEGERI-NEGERI YANG DI TAKLUKKAN DAN DIBEBASKAN

1. PEMBEBASAN SYAM DAN PALESTINA

Peluang Islam di daerah yang teraniaya oleh Romawi

Para pembesar Imperium Romawi pada akhir zaman kebesarannya berlaku sewenang-wenang atas penduduk negeri jajahannya. Mereka senantiasa melakukan kekerasan dan penindasan atas jajahannya. Maka oleh sebab itu penduduk negeri yang berada dibawah kekuasaannya berusaha melepaskan diri dari cengkramannya. Semantara itu Byzantium telah pecah-belah dikarenakan perselisihan agama, dan telah rapuh oleh kemewahan. Rakyat tidak lagi terdiri dari satu bangsa, melainkan terdiri dari berbagai bangsa yang selalu menderita karena pajak yang terlalu berat.

Peristiwa-peristiwa itu memberikan peluang besar bagi bangsa Arab yang perkasa itu untuk menaklukkan Siria (Syam) dan Palestina, serta negeri-negeri yang tunduk dibawah kekuasaan Byzantium. Apalagi ummat Islam ketika itu dikenal dengan keberaniannya dikarenakan keteguhan imannya. Mereka pantang gemetar menentang maut untuk menegakkan agama dan kebenaran.  Al-Qur’an al-Karim pun selalu menghasung mereka untuk melakukan jihad.

Ketika Nabi hendak wafat, beliau memerintahkan tentara Islam dibawah kepemimpinan Usamah bin Zaid memerangi suku-suku yang berdiam dekat perbatasan Palestina. Perjalanan tertahan lantara Nabi wafat, dan kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar. Penyerangan Usamah itu berlaku empat puluh hari lamanya, dengan mendapatkan harta rampasan yang banyak dan dibawa pulang ke Madinah.

Peristiwa ini sangat menyakitkan hati orang Romawi. Maka untuk membalas sakit hatinya, Kaisar Heraklius mengumpulkan angkatan perangnya ke perbatasan Palestina dan Siria untuk menghadapi tentara Islam. Khalifah Abu Bakar menyerukan jihad keseluruh bangsa Arab, sehingga terkumpullah suatu barisan besar di Madinah. Barisan ini dibagi Abu Bakar kepada empat pasukan dengan pempat panglima, yaitu:

 1. Abu Ubaidah bin Jarrah, dengan tujuan Homs (Homus).
 2. ‘Amru bin al-‘Ash, dengan tujuan Palestina
 3. Yazid bin Abu Sufyan, dengan tujuan Damaskus
 4. Syurahbil bin Hasanah, dengan tujuan Ardan (Yordania).

Abu Bakar memerintahkan kepada panglima yang empat itu agar mereka saling membantu dan sebagai panglima besarnya ditetapkan Abu Ubaidah. Sedangkan ‘Amru boleh menyendiri membebaskan Palestina, tapi dia harus membantu pasukan yang lain bila diperlukan.

Ketika laskar Islam tengah berperang membebaskan negeri-negeri di Syam dan Palestina itu, yaitu negeri-negeri yang dibawah kekuasaan Romawi Timur. Abu Bakar mengerahkan pula pasukan tentara lagi dibawah pimpinan Khalid bin Walid dibantu oleh Mutsanna bin Harisah untuk membebaskan negeri Irak. Sewaktu laskar Khalid berturut-turut mendapat kemenangan di Irak itu, datanglah berita dari Syam kepada Khalifah bahwa Abu  Ubaidah tidak kuasa mematahkan pertahanan angkatan perang Romawi. Maka Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid memberikan bantuannya dengan secepat-cepatnya. Dan Khalidpun berangkat dari Irak menuju Syam membawa 1500 pasukan laskar, memalui padang pasir Badi’atus Samawah dengan kecepatan yang luar biasa.

Kedatangan Khalid ke Syam itu saja sudah cukup menimbulkan semangat baru bagi laskar Islam. Kemudian mereka bisa menduduki kota Bushra dengan pertolongan Gubernurnya, Romanus namanya. Dia menyerahkan kota itu kepada orang Islam setelah ia menunjukkan jalan memasuki dari lobang-lobang dibawah benteng-bentengnya.

PERTEMPURAN YARMUK (13 H. = 634 M.)

Ketika Kaisar Heraklius mengetahui akan kemenangan laskar Islam, maka dikerahkanlah empat pasukan besar untuk menghadapi laskar Arab yang tak takut mati itu. Kebetulan ketika itu suasana perang berubah, maskas laskar Islam menghadapi kesulitan yang sangat berat, sehingga panglima-panglimanya mengadakan musyawarah untuk mencari jalan keluarnya. Dalam musyawarah itu ‘Amru bin al’Ash menguslkan agar laskar Islam berkumpul pada suatu tempat untuk menghadapi kekuatan Romawi bersama-sama dengan satu pimpinan yaitu Khalid bin Walid. Tempat yang ditunjukkannya yaitu tepi sungai Yarmuk (anak sungai Sei. Yordania) bernama Wakusah, Pendapat ‘Amru binal’Ash ini disetujui oleh Khalifah. Maka berkumpullah di Wakusah 40.000 laskar Islam menghadapi 240.000 tentara Romawi. Dan pertempuran berkecamuk dengan hebatnya.

Pertempuran di Yarmuk ini berakhir dengan kekalahan di pihak Romawi dan sejumlah besar tentaranya terbunuh. Kekalahan ini mematahkan hati Heraklius dan menimbulkan rasa putus asa di kalangan tentaranya. Dan peristiwa ini membuahkan jatuhnya Siria ke tangan bangsa Arab.

Berita Kematian Abu Bakar

Ketika api peperangan sedang menyala sehebat-hebatnya, tentara Arab dan Romawi, datanglah berita dari Madinah bahwa Khalifah Abu Bakar telah wafat, dan digantikan oleh Umar bin Khattab. Datang pula surat penyerahan mandat pimpinan umum tentara (Panglima Besar) dari Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah sebagai penggantinya. Berita ini disembunyikan Khalid sampai kemenangan diperoleh ummat Islam.

Setelah kemenangan berada ditangan ummat Islam, barulah Khalid menyerahkan pimpinan umum tentara kepada Abu Ubaidah dan dengan segala senang hati Khalid berperang sebagai serdadu biasa dibawah pimpinan Panglima Besar yang baru Abu Ubaidah.

Sebab-sebab Penggantian Khalid

Adapun penggantian Khalid kali ini bukanlah karena Umar tidak percaya akan kecakapannya sebagai Panglima Besar, hanyalah karena ia takut kalau ummat Islam terpedaya, sebab dia amat dikasihi oleh bala-tentaranya karena keberanian dan kemenangannya dalam segala pertempuran yang dipimpinnya. Dalam pada itu Umar memandang Khalid terlalu keras dan kasar terhadap musuh sebangsa dalam peperangan membasmi kaum murtad, sehingga ia pernah membunuh mereka yang sudah menyerah dan meminta perlindungan jiwanya. Dan ketika Khalid ditanya bagaimana perasaannya ketika menerima penggantian dirinya itu, dia berkata: “Saya berperang bukan karena Umar”.

Kemudian laskar Islam meneruskan perjalanannya ke Damaskus, lalau mengepung kota itu tujuh puluh hari lamanya. Kepada penduduknya disuruh pilih satu diantara tiga, yaitu: masuk Islam, membayar upeti atau berperang.

Ketangguhan dan kekokohan pagar benteng tidak dapat menahan kepungan bangsa Arab atas kota itu. Tentara Islam menghadang segala bala bantuan kepada penjaga benteng itu sehingga mereka hampir mati kelaparan, akhirnya terpaksa penduduk kota Damaskus membuka pintunya kepada ummat Islam.

PERTEMPURAN DI AJNADIN (16 H. = 636 M.)

Sesudah jatuhnya kota Damaskus ke tangan Islam, maka jatuh pula kota-kota besar di Utara Siria, seperti Aleppo, Homs dan Antiokhia. Jendral Aretion panglima Romawi di Siria, bertahan dengan gigih beserta sisa tentaranya di Ajnadin dekat Baitul Maqdis. Di sana terjadilah pertempuran sengit antara tentara Romawi dan Arab, yang tidak kurang hebatnya dari pertempuran di Yarmuk.

Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan ummat Islam, dan tentara Romawi yang masih tinggal melarikan diri ke Kaisarian dan Baitul Maqdis. Akibat kekalahan Romawi di Ajnadin itu, beberapa kota di pesisir Syam dan Palestina membuka pintu bagi bangsa Arab, seperti Yaffa, Gizet Ramla, Tyrus, Uka (Acre), Sidon, Askalonia dan Beirut.

PENAKLUKAN BAITUL MAQDIS      (18 H. = 639 M.)

Laskar Islam kemudian membulatkan niatnya untuk menaklukkan Baitul Maqdis, ibu kota Palestina dan kota suci orang Kristen. Kota ini dikelilingi oleh benteng-benteng yang kuat, dipertahankan oleh pasukan besar tentara pengawal kota dibawah pimpinan Arection sendiri. Empat bulan lamanya orang Arab mengepung kota itu sehingga penduduknya hampir mati kelaparan. Akhirnya keluarlah Patrik kota itu menyatakan kemauannya menyerahkan kota itu dengan syarat kepada Khalifah Umar sendiri. Maka berangkatlah Umar bin Khattab ke Baitul Maqdis menerima penyerahan kota itu serta menegaskan keamanan penduduknya dan kemerdekaan mereka menjalankan agamanya.

Dengan demikian seluruh Syam dan Palestina telah jatuh ke tangan Islam, sesudah mereka berperang mati-matian lebih kurang enam tahun lamanya.

2. PEMBEBASAN IRAK DAN PERSIA

Bagi laskar Islam, manaklukkan negeri-negeri yang dikuasai oleh orang Persia jauh lebih sukar daripada menaklukkan negeri-negeri yang dikuasai oleh laskar Romawi, karena mereka terdiri dari bangsa yang bersatu.

Sesungguhnya Abu Bakar telah mengirim tentaranya ke perbatasan Irak untuk menundukkan suku-suku Arab yang berdiam di Selatan sungai Euphrat. Tentara itu dapat mengalahkan tentara Persia serta menduduki Hirah dan Anbar, tapi tak lama kemudian laskar Arab terpaksa mundur dari serangan tentara Persia yang sangat banyak, yang dikirim oleh Kisra Yaszayird III dibawah panglima Rustam. Mereka mundur sampai Gurun Sahara, hal ini sampai berakhirnya kepemimpinan Khalifah Abu Bakar.

Penyebab dari kekalahan ini dikarenakan pasukan Islam sedang berkonsentrasi untuk menaklukkan Syam dan Palestina melawan pasukan Romawi. Setelah Romawi dapat dikalahkan di Syam dan Palestina pada pertempuran Ajnadin tahun 16 H. maka Umar bin Khattab mengerahkan tentara memerangi Irak. Pada mulanya Khalifah Umar sendiri yang akan mempmpin tentara itu, akan tetapi banyak sahabat menasehati agar pimpinan tentara diserahkan kepada Panglima Sa’ad bin Abi Waqqash. Umarpun menerima nasehat tersebut.

PERTEMPURAN KADISIA (16 H. = 636 M.)

Sa’ad bin Abi Waqqash beserta laskarnya melaju menuju Kadisia, suatu kota yang menjadi pintu masuk ke Irak. Disana bertemu dengan Panglima Rustam yang memimpin tentara Persia dengan jumlah 30.000 serdadu, sedangkan laskar Arab hanya sekitar 7.000 sampai 8.000 ribu tentara.

Bangsa Persia tertawa sinis melihat peralatan perang laskar Islam yang hanya terdiri dari umban batu yang mereka katakan sebagai alat penenun benang. Tetapi dalam pertempuran sengit antara kedua belah pihak tiga hari lamanya, berakhir dengan kemenangan pada tentara Islam. Dalam pertempuran itu Panglima Rustam serta sejumlah bala tentaranya mati terbunuh, sedang yang hidup terpaksa melarikan diri. Meraka dikejar oleh laskar Sa’ad, lalu terjadi pula pertempuran di Jalula tahun 17 H. (638 M.)

Waktu itu seorang puteri Kisra dapat ditawan dan sejumlah besar laskar Persia mati terbunuh. Kemudian Sa’ad memasuki Irak dan menaklukkan kota Madain, sebagai Ibu kota Kerajaan Persia, sesudah dikepung selam dua bulan.

Tentara Islam banyak memperoleh harta rampasan perang yang amat banyak, diantaranya adalah singgasana keemasan Kisra sendiri. Kisra Yazdayird melarikan diri ke Halwan. Perang Kadisia ini termasuk peperangan yang paling hebat di zaman Umar bin Khattab.

PERTEMPURAN DI NAHAWAND (21 H = 642 M)

Pertempuran Nahawand sebagai Fathul Futuh

Kisra Yazdayird III tidak bisa mengumpulkan tentaranya dengan cepat, ia memerlukan waktu empat tahun untuk menghimpun kekuatan, maka terkumpullan balatentara yang berjumlah 150.000 orang untuk menghadapi tentara Islam. Pada tahun 21 H. Yazdayird III mengerahkan angkatan perangnya itu dan Khalifah Umar mengirimkan bantuan laskar untuk membantu Sa’ad. Maka terjadilah peperangan yang sanat hebat diantara keduanya di Nahawand. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan di pihak Islam, walaupun orang Persia telah berperang mati-matian membela negaranya. Peperangan ini dikenal dengan sebutan ‘Fathul Futuh’ yang berarti ‘Pembebasan dari segala pembebasan’.

Yazdayird III Kisra yang terakhir dari keluarga Sasania.

Laskar Arab terus mengejar Yazdayird III dan menduduki daerah kekuasaannya secara bertahap, sehingga akhirnya Kisra itu terpaksa melarikan diri sampai ke perbatasan Timur negerinya. Akan tetapi ia mati ditengah perjalanannya karena dibunuh orang pada tahun 31 H. (652 M.). Peristiwa ini terjadi pada masa Kholifah Utsman bin Affan.

Dengan kematian Yazdayird III ini lenyaplah kerajaan keluarga Sasania dari permukaan bumi, dan terbuktilah sabda Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa kerajaan Persia kelak akan terkoyak oleh ummat Islam sebagaimana Kisranya mengoyak-ngoyak surat Nabi kepadanya.

Kemenangan yang beruntun ini sangat besar pengaruhnya atas kehidupan bangsa Arab berikutnya. Mereka hidup dalam kesenangan dan kemewahan harta benda yang tiada terpermanai itu mengelabuhi pikiran bangsa Arab yang telah terbiasa hidup kasar dan bersahaja.

3. PEMBEBASAN NEGERI MESIR

Mesir sebelum dibebaskan Islam.

Negeri Mesiar serta daerah kerajaan Bizantium lainnya telah terpecah belah oleh perselisihan agama dan aliran. Sebelum lahirnya agama Islam, Kristen di daerah Timur terpecah kepada dua aliran, yaitu:

1-      Aliran Mulkaniyin, sebagai madzhab orang Roma sendiri.

2-      Aliran Ya’akibah, sebagai madzhab orang Mesir dan Siria.

Dari perselisihan aliran ini, Mesir sering mendapatkan penganiayaan dari orang Romawi, sehingga kepada agama Kristen Kopti (Suku asli Mesir) yaitu Patrik Benyamin terpaksa melarikan diri keluar negeri, untuk menghindari penganiayaan yang ditimpakan oleh orang-orang Romawi. Sedang saudara Patrik ini yang bernama Mina dapat ditangkap oleh orang Romawi lalu dibakar hidup-hidup dan abunya dilempar ke dalam sungi Nil, karena tidak mau mengikuti aliran yang diajarkan oleh orang Romawi.

Selain karena perbedaan aliran agama itu, orang Romawi juga membebani penduduk Mesir dengan pajak yang sangat berat. Mereka diwajibkan membayar pajak badan, pajak perusahaan dengan segala macamnya, pajak ternak, hasil bumi, perniagaan, perahu, perhiasan rumah tangga dan lain-lainnya. Bahkan pajak lalu lintas, berkendaraan, jalan kaki, saudagar maupun orang miskin, bahkan upacara kematianpun ada pajaknya.

Orang-orang Mesirpun masih harus menjamu dan memenuhi segala kebutuhan para pembesar Romawi apabila memasuki perkampungan mereka.

Bangsa Mesir mengharap kedatangan laskar Islam

Kemiskinan dan kemelaratan yang menyeluruh di Mesir, membuahkan dendam, kebencian dan kemarahan putara sungai nil itu atas pemerintahan Romawi, maka timbullah niat yang bulat dalam dada untuk mengharap kedatngan daulat yang akan melepaskan mereka dari keadaan yang menistakan itu. Sementara itu berita akan Pembebasan Islam atas Siria dan Palestina sampai kepada mereka, maka mereka mengetahui betapa halus dan mulia budi ummat yang baru maju itu dalam pergaulan dengan warge negeri yang ditaklukannya, dan betapa luas kemerdekaan faham mereka dalam beragama. Agama penduduk negeri yang ditundukkan tidak diganggu, melainkan justru dimuliakan dan dihormati.

Oleh karena itu hasrat mereka sangat besar hendak melepaskan diri dari tindasan orang Romawi yang aniaya itu dengan pertolongan ummat Islam.

Permohonan ‘Amru bin al-‘Ash untuk membebaskan Mesir.

Setelah ummat Islam usai menaklukkan Syam dan Palestina, ‘Amru bin al-’Ash memohon kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk membebaskan Mesir. Panglima ini menerangkan kepada Khalifah betapa kaya dan suburnya bumi lembah Nil itu dan betapa penting letaknya menurut ilmu penerangan. (‘Amru bin al-’Ash pernah menziarahi Mesir di zaman Jahiliah).

Dinyatakannya dengan tegas bahwa menaklukkan Mesir sama artinya dengan menguatkan kekuatan Islam di Syam dan Palestina dan memberi perlindungan daerah itu dari serangan musuh di sebelah selatan. Sebaiknya dengan kekalnya daerah itu di dalam kekuasaan Romawi berarti merupakan bahaya besar atas kekuasaan daulat Islam di Siria dan Palestina. ‘Amru bin al-’Ash menerangkan lagi, betapa mudahnya menaklukkan negeri itu, karena kelemahan penduduknya, sedangkan laskar Romawi yang ada disana akan kecut hatinya berhadapan dengan laskar Islam, sebab mereka telah merasa betapa hebat dan dahsyatnya serangan tentara Islam atas mereka di Syam dan Palestina dahulu, sehingga mereka berturut-turut menderita kekalahan besar.

Semula Khalifah Umar bin Khattab merasa bimbang akan mengabulkan permintaan ‘Amru bin al-’Ash itu, karena dia takut kalau-kalau pengiriman tentara ke negeri itu akan mendatangkan kerugian yang lebih besar, apabila laskar Islam ketika itu sedang bergerak pula di Syam dan Irak. Dia belum berani lagi memperluas daerah daulat Islam selama kekuasaannya belum kuat benar di negeri yang telah ditaklukkan. Akan tetapi karena berulang-ulang ‘Amru bin al-’Ash meminta dengan alasan dan keterangan yang bagus, dikabulkanlah oleh Khalifah Umar permintaan Panglima Perang yang perkasa itu.

Umar bin Khattab menyerahkan 4.000 orang tentara kepada ‘Amru bin al-’Ash  yang akan dibawanya ke tanah Mesir.

Meskipun jumlah laskar itu amat sedikit bila dibandingkan dengan pekerjaan besar yang akan dihadapinya, ‘Amru bin al-’Ash tidak merasa keberatan, sebab dia yakin, bahwa bila nanti telah berhadapan dengan orang Romawi di negeri Mesir, Kholifah tidak akan dapat menolak bila dimintai mengirim bala bantuan pasukan.

Tentara Islam Menyisir kota-kota di Mesir.

Berangkatlah ‘Amru bin al-’Ash membawa laskar yang empat ribu itu melalui padang pasir Sinai, sehingga ia sampai ke El-‘Arisy dan menaklukkan kota itu dengan tidak mendapatkan perlawanan, kemudian ia terus ke Alfarma, suatu kota tua yang berbenteng kuat dan ketika itu menjadi pintu gerbang Mesir dari sebelah Timur.

Kota itu dikepung laskar Islam sebulan lamanya, dan kemudian pada bulan Muharram tahun 19 H. (Januari 640 M.) wali kota itu menyerah kepada ‘Amru bin al-’Ash.

Dari Alfarma ‘Amru bin al-’Ash terus ke Bilbis, dan di kota itu ia bertemu dengan Panglima Aretion yang telah melarikan diri ke Mesir sebelum Yerussalem menyerah. Kota itu dapat direbut ‘Amru bin al-’Ash sesudah berperang selama satu bulan.

Ketika kota Bilbis dimasuki laskar Islam, mereka menemukan Armanusah puteri Mukaukis Gubernur Mesir yang berpihak kepada penduduk Mesir. Puteri ini tidak ditawan oleh ‘Amru bin al-’Ash, melainkan dihormati dan dimuliakannya dan dipulangkannya kepada ayahandanya dengan segala kehormatan. Perbuatan ‘Amru bin al-’Ash yang sedemikian  itu menimbulkan cinta rakyat Mesir kepadanya, karena sesungguhnya puteri Armanusah seorang pecinta dan pelindung rakyat Mesir dari murka orang Romawi.

Sesudah Bilbis jatuh, ‘Amru bin al-’Ash meneruskan perjalanannya lagi sehingga ke Ummu Dunein (Teudonius), suatu kota ditepi sungai Nil. Di sini terjadi pula pertempuran antara tentara Romawi dan Arab beberapa pekan lamanya.

Permintaan Bala Bantuan

Ketika ‘Amru bin al-’Ash mengalami kendala dalam menghadapi tentara Romawi yang belipat ganda jumlahnya itu, maka ia meminta bala bantuan kepada Khalifah Umar bin Khattab.

Khalifah Umar segera mengirim 4.000 bala tentara lagi dibawah pimpinan empat orang pahlawan yang ternama, yaitu: Zubair bin Awwam, Muqdad bin Aswad, Ubadah bin Shamit dan Maslamah bin Mukhallad.

Sesungguhnya ‘Amru bin al-’Ash ketika mengepung Ummu Dunein sedang dalam keadaan sangat sulit, karena laskaranya sudah mulai putus asa, sebab semakin bertambah hari jumlah mereka terus berkurang, sedang bala bantuan tak kunjung datang. Akan tetapi ‘Amru bin al-’Ash bukan sembarang panglima, dia bukanlah perwira yang dapat dikalahkan oleh perasaan putus asa. Keperwiraannya yang menyala-nyata mengobarkan kembali semangat laskarnya yang hampir putus asa itu. Dengan gembira mereka menyerang benteng Ummu Dunien, sehingga tentara Romawi terpaksa lari porak-poranda ke benteng Babil, dan sekalian kapal-kapalnya jatuh ke tangan tentara Islam.

Kemudian bala bantuan yang dikirim Umar sampai di ‘Ainu Syams’. Dengan segera panglima ‘Amru bin al-’Ash ke sana untuk menyambut mereka. Sementara itu panglima Romawi Theodore namanya, telah menyiapkan pula 20.000 pasukan, lalu menyerang ‘Amru bin al-’Ash di ‘Ainu-Syams itu. Dalam pertempuran ini orang Romawi juga menderita kekalahan besar, hanya sedikit sekali mereka yang sanggup melarikan diri ke benteng Babil.

Mengepung Benteng Babil

Panglima ‘Amru bin al-’Ash berusaha mengokohkan kekuasaannya di Ummu Dunein dan di ‘Ainu Syams, tempat itu dijadikan markas besar tentaranya. Menurut perkiraannya tidak ada lagi yang akan merintangi maksudnya kecuali dari benteng Babil yang juga dinamai Istana Lilin.

Setelah ‘Amru bin al-’Ash menyelesaikan tugasnya di Ummu Dunien dan di ‘Ainu Syams, laskarnya bergerak menuju Babil. Pengepungan benteng itu dimulai paa awal bulan September 640 M.

Babil ialah suatu benteng yang terkuat, pagarnya kokoh, menaranya inggi-tinggi dan hampir seluruhnya dikelilingi oleh sungai Nil. Apabila air pasang maka parit-parit yang mengelilinginya tergenang oleh air.

Laskar Islam mengepung benteng itu tujuh bulan lamanya. Ketika tampak oleh Mukaukis betapa kesabaran musuhnya dalam peperangan, ia keluar beserta pengiringnya pergi ke pulau Raudha. Dari sana ia mengirim utusan untuk menemui panglima ‘Amru bin al-’Ash untuk membicarakan perjanjian perdamaian. Utusan itu diterima oleh ‘Amru bin al-’Ash dengan segala hormat. Kepada utusan itu ‘Amru bin al-’Ash memberi tiga pilihan, yaitu: masuk Islam, membayar upeti, atau meneruskan peperangan.

Ketika utusan itu kembali, mereka ditanya oleh Mukaukis tentang hal ikhwal ummat Islam itu. Mereka menerangkan: “Kami lihat mereka itu lebih menyukai mati daripada hidup, lebih mengutamakan kesederhanaan dari pada kemewahan, dunia ini bagi mereka tak ada harganya dan duduk mereka diatas tanah. Panglima mereka seperti serdadu biasa, tak ada perbedaan antara orang yang besar dengan yang kecil, tan ada perbedaan antara tuan dan hamba sahaya. Apabila datang waktu sembahyang sekalian mereka itu sama membasuh sebagian anggota badannya dengan air yang bersih dan merekapun sembahyang dengan khusu’nya”.

Penjelasan singkat ini yang amat menakjubkan dan menarik hati Mukaukis, kemudian ia berkata seorang diri: “Ummat yang seperti ini kelak pasti akan menjadi penguasa dunia”.

Perdamaian Mukaukis dengan ‘Amru bin al-’Ash

Kemudian datanglah utusan ‘Amru bin al-’Ash menemui Mukaukis dan melanjutkan musyawarah tentang perdamaian. Adapun syarat-syarat perdamaian itu ialah:

 1. Tiap-tiap bangsa Kopti (penduduk asli Mesir) harus membayar pajak tiap tahun sebanyak dua dinar, kecuali orang tua, perempuan dan anak-anak.
 2. Mereka wajib menjaga dan memperbaiki jembatan-jembatan yang telah dirusak oleh orang Romawi antara Mesir (Mesir lama tak jauh dari kota Kairo sekarang) dan Iskandariah.
 3. Mereka harus memberikan tempat menumpang (menerima tamu) orang Islam apabila dihajatkan.

Mukaukis menerima syarat-syarat perdamaian ini dan perbuatannya itu disetujui oleh bangsa Kopti seluruhnya. Akan tetapi Kaisar Heraklius di Konstantinopel memandang perbuatan Gubernurnya itu sebagai suatu pengkhianatan. Maka Mukaukis dipanggil pulang ke Konstantinopel dan dipenjarakan. Dan kepada sekalian panlima Romawi yang ada di Mesir diperintahkan memerangi orang Islam sejadi-jadinya sehigga mereka itu terusir dari Mesir. Dengan demikian terjadilah peperangan kembali, dan syarat-syarat yang diajukan ‘Amru bin al-’Ash tidak berguna lagi.

Menyerbu masuk benteng Babil.

Oleh karena sungai Nil banjir dan airnya naik terlalu tinggi, serbuan laskar Islam atas benteng Babil terhalang berbulan-bulanlamanya. Bagi panglima ‘Amru bin al-’Ash tak ada perlengkapan penyerbuan itu yang bisa digunakan kecuali kesabaran menunggu surutnya air.

Pengepungan yang berbulan-bulan itu sesunggunya juga menyulitkan tentara Romawi. Kemudian pada bulan Maret tt\h. 641 M. terdengar oleh orang Romawi sorakan laskar Islam dalam tenda-tenda mereka yang mengatakan kematian Kaisar Heraklius. Kejadian yang sedih ini menghilangkan keberanian dan mengecutkan hati mereka. Dan peristiwa demikian ini adalah pintu kemenangan bagi tentara Islam.

Pada bulan April tahun itu juga mulailah laskar Islam menyerbu masuk benteng itu. Zubair bin ‘Awwam meletakkan tangga di dinding benteng sebelah tenggara dan diapun naik keatas dinding. Ia menyerukan para laskar yang lain,  apabila ia mengucap takbir, maka hendaknya sekalian laskar yang lain juga mengucapkannya secara serentak. Setelah ia naik ke atas dinding benteng itu, dan dengan pedang terhunus, ia memekikkan takbir ‘Allahu Akbar’, kemudian diikuti oleh laskar yang lain yang berada di luar benteng.

Pengaruh kalimat Allah

Mendengar gemurh suara takbir itu orang Romawi mengira bahwa laskar Islam semuanya sudah menyerbu masuk dalam benteng, maka mereka berlari meninggalkan pertahanan mereka.Zubair dan beberapa orang patriot Arab segera membukakan pintu genteng itu dan barulah tentara Islam yang lain menyerbu masuk ke dalam benteng. Maka pada bulan April tahun 641 M, tentara Romawi penjaga benteng yang kuat itu menyerah, setelah laskar Islam menjamin akan keselamatan jiwa mereka.

Menaklukkan kota Iskandariah (Alexanderia)

Setelah benteng Babil jatuh ketangan laskar Islam, dan setelah disiapkan tentara yang akan menjaganya, ‘Amru bin al-’Ash berjalan bersama laskarnya menuju Iskandariah. Dalam perjalanannya ke kota itu ia dapat menaklukkan beberapa benteng orang Romawi yang lain. Laskar Romawi yang dapat melarikan diri mundur dan bergabung dengan tentara Romawi yang masih menguasai Iskandariah lalu bertahan disana. Sementara itu bala bantuan mereka dari Konstantinopel juga telah datang, sehingga jumlah tentara Romawi yang akan mempertahankan Iskandariah berjumlah 50.000 serdadu.

Iskandariah pertahanan terakhir Romawi

Kota Iskandariah pada waktu itu adalah sebagai Ibu kota kerajaan kedua dan sebagai bandar perniagaan yang kedua bagi Imperium Romawi Timur (Byzantium).

Kaisar Heraklius berkeyakinan bahwa apabila Iskandariah jatuh ke tangan Islam, maka lenyaplah kekuasaan Romawi di Mesir seluruhnya. Oleh karena itu ia mengirim bala tentara sebanyak-banyaknya untuk mempertahankan Iskandariah sampai titik darah penghabisan.

Adapun laskar Islam ketika itu belum memiliki tehnik dan peralatan yang memadai untuk mengepung kota itu, armadapun tidak dimiliki untuk menghalangi bala bantuan Romawi dari Konstantinopel (Ibukota Byzantium). Oleh karena itu lama sekali laskar Islam mengepung kota itu, yaitu selama empat belas bulan, jumlah mereka juga relatif kecil dibandingkan dengan tentara Romawi yang mempertahankan kota itu. Akan tetapi sebagian bangsa Kopti berada di pihak laskar Islam, mereka selalu bersedia membantu mereka dengan pelbagai alat dan perbekalan.

Dengan kesungguhan yang luar biasa, laskar ‘Amru bin al-’Ash hari demi hari dapat juga merusak dinding kota Iskandariah. Akhirnya kota perniagaan yang besar itu jatuh ke tangan laskar Islam sesudah mereka bertempur habis habisan. Menurut hemat ‘Amru bin al-’Ash bahwa jika mereka hendak mengekalkan kekuasaan disana, maka mereka harus memperoleh cinta kasih anak negeri kepadanya dan laskarnya. Maka mereka mempergauli putera bumi lembah Nil itu, sebagai pergaulan seorang panglima yang memasuki suatu negeri dengan damai.

Perdamaian yang kedua antara ‘Amru bin al-’Ash dan Mukaukis

Perjanjian damai kembali dilakukan dengan Mukaukis yang telah kembali ke Mesir dari tempat pembuangannya sesudah Kaisar Heraklius meninggal dunia. Diantara syarat perjanjian damai itu ialah:

 1. Kepada sekalian orang yang bukan Islam diwajibkan membayar pajak sebanyak dua dinar setiap tahun.
 2. Orang Romawi diberi kesempatan untuk meninggalkan Iskandariah selama sebelas bulan. Dan mereka diperbolehkan untuk membawa harta benda mereka dan semua barang-barang yang mereka miliki.
 3. Orang Romawi berjanji tidak akan berupaya lagi untuk merebut Mesir kembali.
 4. Orang Islam berjanji tidak akan mengganggu gereja-gereja dan tidak akan mencamuri apa-apa urusan orang Yahudi.
 5. Orang Islam memperbolehkan orang Yahudi tinggal dan menetap di Iskandariah.

Untuk menjamin agar orang Romawi jujur dalam menjalankan syarat-syarat perjanjian itu, maka panglima ‘Amru bin al-’Ash enetapkan bahwa, orang Romawi harus menyerahkan 150 laskar dan 50 opsir kepada laskar Islam sebagai tanggungan.

Romawi meninggalkan Mesir

Setelah jatuhnya kota Iskandariah ke tangan laskar Islam, maka mudah bagi laskar Islam menaklukkan kota-kota yang lain. Dan pada akhirnya lenyaplah kekuasaan Romawi dari atas bumi hadiah sungai Nil itu, dan berkibarlah bendera Islam dengan jayanya di atas puncak menara-menara dan gedung-gedungnya.

PENGATURAN TATA NEGARA ISLAM

Pembagian daerah Pemerintahan

Buah dari pembebasan negeri sekitar pada zaman Khalifah Umar bin Khattab adalah duasnya daerah kekuasaan khilafah Islamiyah.

Sebagian besar daerah kerajaan Persia dan kerajaan Romawi Timur jatuh ke tangan Islam. Oleh karena itu Umar bin Khattab berusaha membulatkan tekadnya untuk mengatur negara dengan sekian urusan dan luasnya serta meratakan keadilan di seluruh plosok negeri.

Khalifah berusaha mengadakan berbagai perbaikan dan ishlah. Hal ikhwal negeri-negeri yang telah ditaklukkannya, kemajuan-kemajuan yang ada di sana, peraturan-peraturan pemerintahan yang telah teratur serta peninggalan pemerintahan yang lama banyak sekali menolong Umar bin Khattab dalam melaksanakan cita-citanya untuk mengatur Daulah Islam.

Umar bin Khattab membagi Daulah Islam kepada beberapa wilayah atau propinsi. Beberapa kota besar didirikan dan pada beberapa daerah yang luas diadakan ibu kotanya yang baru, seperti Kufah, Bashrah (di Irak) dan Fusthath (di Mesir).

Wali (Gubernur) sebagai kepala pemerintah daerah.

Unguk mengepalai pemerintahan di wilayah itu ia mengangkat seorang wali (gubernur), dibantu oleh pegawai-pegawai bawahannya, seperti amil pajak (Mentri pendapatan Negara), Qadhi (Hakim Tinggi), Katib (Sekretaris), Panglima Tentara dan Kepala Staff.

Mereka itu senantiasa diawasi oleh mata-mata khalifah yang akan melaporkan keadaan pegawainya itu kepadanya. Meskipun Umar mengangkat pegawai-pegawai pemerintahan dari para ahli, namun mereka selalu diawasi dengan teliti agar rakyat aman sentosa dan terjauh dari aniaya dan kezaliman. Dari ketelitiannya, tiap orang yang akan jadi wali (gubernur) harus diaudit (dihitung) harta bendanya sebelum dia menjalankan pekerjaannya. Apabila telah usai masa tugasnya, hartanya dihitung kembali. Apabila ditemukan hartanya melebihi dari yang dahulu, dan kelebihannya itu diperoleh dengan jalan melanggar peraturan negara Islam, maka kelebihannya itu atau sebagiannya harus diambil dan diserahkan kepada Baitul Mal (Perbendaharaan Negara).

Pemimpin Yang Teliti

Umar bin Khattab adalah khalifah yang pertama menyusun undang-undang ‘husbah’, yaitu peraturan yang mengawasi urusan pasar, menjaga adab sopan-santun, mengawasi timbangan dan ukuran supaya tidak ada lagi tipu daya timbangan. Kebersihan jalan juga tidak lepas dari perhatiannya, dan segala urusan yang berhubungan dengan kepentingan umum, yang menjadi urusan pejabat kota (Jawatan Pekerjaan Umum) di zaman ini.

Menyusun Dewan-dewan

Harta kekayaan Kisra-kisra Persia jatuh ke tangan orang Islam, banyak emas, perak, serta permata-permata yang mahal harganya yang berasal  dari rampasan perang, pembayaran pajak yang diwajibkan atas rakyat yang bukan Islam (jizyah) dan dari pajak hasil bumi yang melimpah dalam kas negara.

Umar berusaha mengatur harta-benda negara itu dengan mendirikan dewan-dewan (daftar keluar masuknya uang) yang ditiru dari bangsa Persia, seperti Dewan bala tentara, yang urusannya menuliskan nama-nama tentara dan mengatur pemberian gaji. Juga diadakan Dewan perhitungan harta benda negara, untuk mengurus segala pemasukan kedalam perbendaharaan negara (Baitul Mal0, dan mengurus segala hadiah dan pemberian kepada ummat Islam menurut tingkatan mereka masing-masing, berdasarkan jauh-dekatnya hubungan kerabat dengan rasulullah s.a.w., awal-akhirnya masuk Islam, atau banyak-sedikitnya jasanya dalam peperangan di masa rasulullah s.a.w.

Urusan Kehakiman

Khalifah Umarlah yang mula-mula mengatur urusan kehakiman dalam Islam. Diaah yang menentukan dan mengangkat Qadhi (Hakim) dalam tiap-tiap wilayah. Akan tetapi kadang-kadang pengangkatan qadhi itu ada pula yang diserahkannya kepada Wali (gubernur) wilayah tertentu, menurut keadaan dan tempat tertentu.

Adapun yang boleh diangkat menjadi qadhi itu ialah mujtahid, yaitu: orang yang ahli dalam hukum syari’at dan pandai menetapkan suatu hukum dengan berdasarkan pada al-Qur’an dan sunnah.

Para hakim itu mendapatkan kebebasan penuh dalam melaksanakan tugasnya, mereka tidak terpengaruh oleh kekuasaan wali (gubernur). Kedudukan yang mulia atau hina, kaya dan miskin sama dalam pandangan hakim.

Mereka memeriksa perkara di dalam masjid, yaitu dalam persidangan yang terbuka. Mereka diberi gaji tetap secukupnya, agar tenaga mereka sepenuhnya dapat menghadapi sepenuhnya dalam urusan kehakiman.

Adapaun kesalehan dan keperwiraan ummat Islam di zaman pemerintahan Umar telah sampai pada puncaknya. Pernah kejadian: Ka’ab bin Abi Yasar menolak suatu pangkat yang tinggi ketika akan diangkat Umar menjadi Qadhi di Mesir. Ia belum percaya kepada dirinya, akan dapat berlaku adil dalam pekerjaan itu.

Akhir hayat Khalifah Umar bin Khattab r.a.

Ketika Umar bin Khattab sedang berusaha sekuat tenaga mengatur sekalian urusan dalam Daulah Islam, bencana datang menimpa dirinya, bahkan menimpa Islam, yang menyebabkan sampai ajalnya.

Seorang hamba sahaya bangsa Persia yang berasal dari tawanan perang di Hanawand, hamba sahaya dari Mughirah bin Syu’bah, bernama Fairuz dan biasa disebut Abu Lu’luah, amat dengki dan sakit hati kepada Khalifah Umar, karena Umarlah yang menyebabkan kerajaan Persia lenyap dari muka bumi ini. Maka pada suatu hari ia menikam Khalifah Umar yang bijaksana itu, ketika akan sembahyang subuh.

Umar r.a. wafat pada bulan Zulhijjah, tahun 23 H. (644 M.) dalam usia 63 tahun dan sesudah memerintah Daulah Islam selama 10 tahun 6 bulan.

Pemilihan Khalifah sesudah Umar bin Khattab

Ketika Umar merasakan bahwa ajalnya sudah dekat, ia menunjuk enam orang sahabat pilihan, yaitu para sahabat yang menjadi dewan syura di zamannya. Seorang dari enam sahabat itu dipilih dan yang mendapat suara terbanyak diangkat menjadi khalifah. Mereka itu ialah: Ali bin Abi Talib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin ‘Auf dan Thalhah bin Ubaidillah. Menurut wasiat Umar, siapa yang terbanyak mendapat suara dialah yang akan dinobatkan menjadi khalifah. Dan bila suara itu sama banyaknya, haruslah dipilih yang disetujui oleh Abdullah bin Umar.

Dan akhirnya pemilihan itu jatuh atas diri Utsman bin Affan r.a.

Dipetik daripada lelaman: http://darunnajah-cipining.com/sejarah-dunia-islam-masa-khalifah-kedua-umar-bin-khattab/

Posted May 13, 2011 by projekkhalifah in Uncategorized

Khalifah Abu Bakar as-Siddiq   1 comment

Khalifah Abu Bakar adalah salah satu kulafa’ ar-rashidin. Beliau adalah salah satu orang yang mula-mula sekali memeluk agama Islam. Beliau adalah seorang sahabat yang setia dan taat keapda Allah. ~=)~

Tahun 11 sampai 13 Hijriah.

Tahun 632 sampai 634 Masehi.

Pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah

Ketika Nabi Muhammad s.a.w. akan wafat, Nabi tidak berwasiat apa-apa, baik kepada salah seorang karib, atau kepada sahabat-sahabat yang lain, tentang siapa yang akan jadi Khalifah pengganti Nabi. Persoalan yang besar ini beliau serahkan kepada musyawarah ummat Islam.

Setelah Nabi wafat, berkumpullah orang Muhajirin dan Anshar di Madinah, guna bermusyawarah siapa yang akan dibaiat (diakui) jadi Khalifah. Orang Anshar menghendaki agar Khalifah itu dipilih dari golongan mereka, mereka mengajukan Sa’ad bin Ubadah. Kehendak orang Anshar ini tidak disetujui oleh orang Muhajirin. Maka terjadilah perdebatan diantara keduanya, dan hampir terjadi fitnah diantara keduanya. Abu Bakar segera berdiri dan berpidato menyatakan dengan alasan yang kuat dan tepat, bahwa soal Khilafah itu adalah hak bagi kaum Quraisy, bahwa kaum Muhajirin telah lebih dahulu masuk Islam, mereka lebih lama bersama bersama Rasulullah, dalam Al-Qur’an selalu didahulukan Muhajirin kemudian Anshar. Khutbah Abu Bakar ini dikenal dengan Khutbah Hari Tsaqifah, setelah khutbah ini ummat Islam serta merta membai’at Abu Bakar, didahului oleh Umar bin Khattab, kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain.

Abu Bakar Sebagai Sahabat Yang Utama

Adapun Abu Bakar Siddiq adalah sahabat nabi yang tertua yang amat luas pengalamannya dan amat besar ghirahnya kepada agama Islam. Dia adalah seorang bangsawan Quraisy, berkedudukan tinggi dalam kaumnya, hartawan dan dermawan. Jabatannya dikala Nabi masih hidup, selain dari seorang saudagar yang kaya, diapun seorang ahli nasab Arab dan ahli hukum yang jujur. Dialah yang menemani Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Dia telah merasakan pahit getirnya hidup bersama Rasulullah sampai kepada hari wafat beliau. Dialah yang diserahi nabi menjadi imam sembahyang ketika beliau sakit. Oleh karena itu, ummat Islam memandang dia lebih berhak dan utama menjadi Khalifah dari yang lainnya.

Memerangi Orang Murtad

Bersamaan dengan pengangkatan Abu Bakar, suku-suku Arab tidak mau lagi tunduk dibawan kepemimpinan pusat di Madinah. Sesudah Nabi wafat, mereka berpendapat bahwa kekuasaan Quraisy memimpin Arab telah usai. Adapaun sebabnya mereka berlaku demikian ialah karena sebagian tidak percaya akan mematian Nabi, setelah nyata kebenaran meninggalnya Nabi, sebagian ragu akan kebenaran Islam. Mereka menyangka bahwa kaum Quraisy takkan bangun lagi sesudah pemimpinnya meninggal dunia. Mereka tidak akan tunduk dibawah kekuasaan Quraisy atas nama agama. Apalagi sebagian besar bangsa Arab ketika itu, barus aja memeluk agama Islam yang melarang mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang telah menjadi darah daging mereka selama ini, seperti minum tuak, berjudi dan sebagainya.

Enggan Membayar Zakat

Oleh karena itu beberapa suku Arab tidak mau takluk lagi dibawah kepemimpinan Abu Bakar. Mereka enggan mengeluarkan zakat yang mereka pandang hanya sebagai upeti yang harus diberikan kepada Nabi saja.

Munculnya Nabi Palsu

Api perlawanan dan pendurhakaan itu menjalr dengan cepat dari satu suku kepada yang lain, sehingga hampir menggoyahkan sendi khilafah Islam yang masih muda itu. Kekuasah khalifah ketika itu hanya meliputi Makkah, Madinah dan Taif saja. Sementara itu banyak pula diantara orang Arab yang mendakwakan dirinya menjadi Nabi. Yang berbahaya sekali adlah Musailamah al-Kazzab, yang mendakwakan kenabiannya ersama Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup. Dia mengatakan, bahwa Allah telah memberikan pangkat nabi kepadanya bersama dengan Rasulullah. Oleh karena dia berbuat dusta itu, dia mendapat gelar ‘al-Kazzab’ yang artinya ‘si pendusta’. Bengikutnya banyak yang tersebar di Yamamah. Ladi dari pada itu ada lagi beberapa nabi palsu, seperti Thulaihah bin Khuwailid, Sjah Thamiyah seorang perempuan, yang kemudian kawin dengan Musailamah.

Memerangi Orang-orang Murtad

Peristiwa suli yang hebat ini diatasi Abu Bakar dengan kemauan dan perhatian keras membaja. Dengan cepat disiapkannya sebelas pasukan untuk menaklukkan kaum yang murtad itu. Masing-masing panglimanya diperintahkan menuju daerah yang telah ditentukan.

Sesungguhnya beberapa orang sahabat menasehati kepada Abu Bakar agar dia tidak memerangi orang yang tidak membayar zakat itu. Namun disinilai keteguhan hati khalifah. Dia mengatakan: “Dengan sesungguhnya, walaupun mereka enggan membayar seutas tali kecil yang telah pernah dibayarkan kepada Rasulullah dahulu, niscaya akan kuperangi juga mereka selaipun aku akan binasa oleh karenanya.”

Setahun lamanya Abu Bakar dapat menundukkan kaum yang murtad itu serta orang-orang yang mengaku menjadi nabi serta orang-orang yang enggan membayar zakat, sehingga kalimat Tuhan kembali menjulang tinggi. Dalam kemenangan kaum muslimin ini, kehormatan besar harus diberikan kepada panglima Khalid bin Walid, Saifullah yang perkasa itu. Dialah yang menghancurkan kekuatan Thulaihah dan Sajah serta memaksa keduanya memeluk Islam. Dan dia pula yang membunuh Musailamah al-Kazzab dan memporak-porandakan laskarnya.

Pengumpulan al-Qur’an

Setelah kemenangan yang diperoleh Khalifah Abu Bakar Sidik atas suku-suku yang murtad dan durhaka itu, timbul kecemasan dari Umar bin Khattab akan kehilangan beberapa ayat dari Qur’an, karena banyaknya huffadz (penghafal al-Qur’an) yang gugur sebagai syuhada’ dalam pertempuran. Maka Umar memberi saran kepada Abu Bakar agar ayat-ayat al-Qur’an dikumpulkan. Nasehat ini dituruti oleh Khalifah Abu Bakar. Maka dikumpulkanlah lembaran-lembaran al-Qur’an itu yang semula ditulis di atas batu, kulit hewan, tulang-belulang dan pelepah korma dalam suatu mushaf. Empat penulis al-Qur’an yang terkenal ialah Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa’id bin al-‘Ash, Abdurrahman bin Harits bin Hisyam. Mushaf al-Qur’an ini semula disimpan di kekediaman Abu Bakar, kemudian kepada Umar, dan kemudian Hafsah isteri Rasulullah s.a.w.

Pembebasan Negeri di zaman Abu Bakar

Khalifah Abu Bakar menghadapkan seluruh pasukannya untuk membebaskan beberapa negeri, untuk memperluas penyiaran agama dan guna memalingkan pikiran ummat Islam dari perselisihan sesama mereka. Maka dikirimkanlah tentara untuk memerangi kerajaan Persia dan Romawi.

Sesungguhnya bagi bangsa Arab, peperangan itu aalah jalan raya yang terbentang luas untuk mencari kemegahan dengan kemenangan yang terturut-turut, dan mencari harta rampasan perang, dan menjadi medan untuk berjihad mengharapkan keridhaan Tuhan.

Abu Bakar wafat ketika para laskarnya ditengah membebaskan negeri-negeri yang masih tunduk kepada Persia dan Romawi. Maka laju perjuangan pembebasan ini dilanjutkan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab.

dipetik daripada lelaman: http://darunnajah-cipining.com/sejarah-dunia-islam-masa-khalifah-pertama-abu-bakar-as-shiddiq/

Posted May 13, 2011 by projekkhalifah in Uncategorized